Servicii

Servicii oferite                                                                             

Service pe baza de contract
Service la cerere 
Reconditionari componete (placi electronice, subansambluri, etc)
Revizii tehnice şi verificări
Instalare, montare, punere în funcţiune, verificare şi instruire pentru utilizare aparate radiologice
Dezmembrare şi casare echipamenete radiologice

Abonament service pentru întreţinere şi reparaţii aparatură radiologică

Recomandăm acest serviciu îndeosebi unităților sanitare cu flux de lucru intens și celor care urmăresc protejarea investiției în tehnologie. Este cel mai frecvent solicitat tip de serviciu, datorită beneficiilor nete pe care le prezintă, dintre care enumerăm:

 • sunt strict respectate recomandările producătorului privind întreținerea periodică a instalației radiologice. Ca o consecință directă, rezultă avantaje precum:
  • durata medie de viață a respectivei instalații este cu mult depășită, fiind protejată astfel investiția dvs. în tehnologie;
  • scade costul total al exploatării, prin reducerea către zero a probabilității de apariție a defectelor majore, a căror remediere presupune costuri substanțiale cu piesele de schimb. Componentele care prezintă uzură fizică dincolo de gradul de toleranță sunt identificate de timpuriu, în cursul verificărilor periodice, și înlocuite cu unele noi. Ca urmare, se asigură atât funcționarea instalației în parametrii tehnici la care a fost proiectată cât și, practic, dispariția situațiilor de avarie gravă a căror remediere presupune înlocuirea mai multor ansambluri avariate în lanț, cu prețuri de achiziție mult mai mari;
 • fluxul dvs. de lucru nu este niciodată întrerupt, intervențiile echipei de service fiind planificate din timp, la un moment convenabil pentru client, minim o dată pe lună
 • costuri constante și cunoscute cu manopera, care se limitează exclusiv la contra-valoarea abonamentului service, indiferent de numărul de ore de manoperă prestate
 • abonamentul service anual include, fără excepție și în mod complet gratuit, serviciul de consultanță acordat de un expert acreditat C.N.C.A.N., posesor de permis de exercitare nivel 3 pentru domeniul Generatori de Radiații (GR). Acest serviciu este nerestricționat cu privire la numărul de ore de consultanță acordată telefonic sau la sediul nostru.

Atenție! Conform prevederilor Ordinului C.N.C.A.N. nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie diagnostic și radiologie intervențională, printre obligațiile titularului de autorizație se numără și aceea de a „nominaliza un expert acreditat în protecție radiologică”.

Procedurile de întreținere curentă a unei instalații radiologice, deși specifice fiecărei instalații în parte și descrise în mod detaliat în manualul tehnic oferit de producător, prezintă o serie de similitudini pentru aparatele care formează o clasă. Pentru informarea dvs., vă prezentăm în continuare o sintetiză a operațiunilor comune instalațiilor care formează o clasă:

 • proceduri întreținere curentă instalație fixă
 • proceduri întreținere curentă instalație mobilă
 • proceduri întreținere curentă instalație pentru mamografie
 • proceduri întreținere curentă dispozitiv pentru developare clasică filme radiologice
Reparaţii aparatură radiologică la cerere

Acest serviciu este prestat exclusiv la solicitarea clientului.

Intervenim în cel mai scurt timp posibil, în funcție de distanța la care se află amplasată instalația avariată față de sediul nostru din Iaşi, respectiv faţă de centrele noastre regionale, după cum urmează:

 • maxim 48 ore pentru distanţe de până la 100km;
 • maxim 72 ore în restul ţării.

Pentru programarea rapidă a intervenției, în momentul în care ne apelați telefonic vă rugăm să aveți la îndemână, spre consultare, Autorizația de Utilizare eliberată de C.N.C.A.N. pentru respectiva instalație radiologică.

Reconditionari componente (placi electronice, subansambluri, etc)
Acest serviciu se presteaza pentru orice client, indiferent daca exista deja contract de service sau nu.
In conditiile in care preturile pentru piesele de schimb originale si noi sunt mari si foarte mari, am dezvoltat acest domeniu al reconditionarilor, cu cateva avantaje evidente pentru client:
      – piesele de schimb (placi electronice, subansabluri functionale, componente mecanice, etc), sunt cele existente, deci originale, fiind indeplinita conditia legala de a nu folosi decat piese originale in cadrul lucrarilor de reparatii.
      – timpul de rezolvare este, in cele mai multe cazuri, mai mic decat daca s-ar aproviziona cu piese noi, de la producator.
      – pretul de reconditionare este substantial mai mic decat, al piesei noi, oricare ar fi aceea. In cel mai defavorabil caz, pretul reconditionarii nu depaseste o treime din pretul piesei noi.
      – garantia acordata este la fel ca la piesele noi de la producator, respectiv un an de la data insatalarii si punerii in functiune a piesei respective.

Revizie tehnică şi eliberare Buletin de Verificare pentru aparatura radiologică

Producătorul instalației radiologice prezintă în cadrul manualului tehnic procedura de urmat în vederea revizuirii tehnice și periodicitatea cu care se recomandă urmarea acestei proceduri. Aceste informații variază în funcție de tipul de instalație, model, an de fabricație, etc.

Recomandările producătorului se coroborează cu prevederile Ordinului C.N.C.A.N. nr. 186/2022 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie diagnostic și radiologie intervențională, respectiv: „în expunerile medicale se utilizează numai instalații radiologice care […] sunt testate periodic, cel puțin o dată pe an, pentru verificarea încadrării în parametrii tehnici nominali”.

Periodicitatea reviziei este specifică fiecărui aparat radiologic în parte. Intervalul minim recomandat pentru o revizie rezultă în urma corelării indicațiilor producătorului cu conținutul Autorizației de Utilizare, capitolul Condiții.

Pentru instalațiile aflate în perfectă stare de funcționare, revizia tehnică se încheie cu eliberarea unui Buletin de Verificare Tehnică Periodică ce atestă faptul că instalația radiologică îndeplinește criteriile de acceptabilitate stipulate de Ordinul comun M.S.F. și C.N.C.A.N. nr. 285/79/2002.

Dacă în urma reviziei sunt identificate disfuncționalități ale instalației se înaintează clientului un deviz estimativ care prezintă piesele de schimb necesare și numărul de ore de manoperă estimat pentru readucerea instalației în parametrii tehnici nominali.

 

Instalare şi punere în funcţiune aparatură radiologică

Instalațiile pentru roentgen diagnostic se amplasează în conformitate cu specificațiile tehnice ale producătorului, şi respectarea normelor de securitate radiologică în vigoare.

Cu excepția cazurilor în care Autorizația de Securitate Radiologică precizează clar anumite dimensiuni minime ale spațiului în care urmează să fie autorizată montarea instalației radiologice, se recomandă următoarele dimensiuni minime ale incintei:

 • 20,00 m2 – pentru o instalație de roentgen diagnostic fixă
 • 10,50 m2 – pentru o instalație de roentgen diagnostic pentru mamografie
 • 16,00 m2 – pentru o instalație de roentgen diagnostic pentru osteodensitometrie
 • 10,50 m2 – pentru o instalație de roentgen diagnostic dentară de tip intra-oral
 • 16,00 m2 – pentru o instalație de roentgen diagnostic dentară de tip panoramic

 

Dezmembrare – casare instalaţie radiologică, inclusiv distrugerea sursei de radiaţii şi efectuarea demersurilor necesare radierii instalației din evidenţa C.N.C.A.N.

Actualizat la data de: 31 ian 2024

EnglishRomână